Mina Referenser

Referenser från människor som arbetat med mig, jag varit mentor åt eller känner mig på annat sätt.

Konungens medalj

I juni 2011 tog jag emot Konungens medalj, 12:e storleken i högblått band. ”För betydande samhällsinsatser”.

Mentorsuppdrag

Jennifer Carlsson, Nordisk kommunikations- och marknadschef, NCC Property Development, tidigare Head of PR&Media, Corporate Communication
Vilken bra beskrivning av dig själv och ditt erbjudande. Har ju själv haft förmånen att gå i din skola och det resulterade i både nya insikter om mig själv, coaching i ledarskap och till slut att jag tog mig modet att söka mig helt nya utmaningar. Grattis till en så fin hemsida

Näringsdepartementet

Ola Odebäck, entreprenör och tidigare VD för gasellföretaget Ramböll Management Consulting AB
Jag har framförallt arbetat med Gunvor på Näringsdepartementet. Gunvor är en person med extrem ”drive” som får mycket att hända. Gunvor vågar utmana och se saker från nya perspektiv men med respekt för sammanhangen. Som ledare ger hon medarbetare frihetsgrader och utrymme att växa och utvecklas. Gunvor har varit enormt viktig för mig i min utveckling.

Företagarna

Salvatore Grimaldi, ägare Grimaldi Industri, fd ordförande Företagarna
Jag jobbade ihop med Gunvor när jag var ordförande i Företagarna och hon var VD. Vi arbetade väl ihop då vi såg till att ha tydliga roller. Som ordförande ledde jag styrelsen och representerade entreprenörskapet. Gunvor, som VD, ledde det operativa arbetet i organisationen samt det utåtriktade opinionsbildande arbetet. I och med våra olika kompetenser fungerade samarbetet mycket bra. Jag upplevde henne som drivande, kunnig och självständig. Hon hade format en kompetent ledningsgrupp och hade mycket goda relationer med sina medarbetare. Hon duckade dock inte när det vid vissa tillfällen krävdes tuffa beslut. När vi idag då och då ses så skrattar vi alltid och minns hur kul vi hade när vi arbetade tillsammans. Och konstaterar att Företagarna  var en synlig och viktig organisation.

Gitte Leger, tidigare vVd Företagarna och efter mig tf VD Företagarna, numera bosatt i Shanghai och partner i företaget Grow
Att arbeta för och tillsammans med Gunvor var fantastsikt. Det var tufft, krävande och på samma gång utvecklande och spännande. Gunvor är en person som söker resultat baserat på vad som är bra för såväl företaget som för individen. Gunvors känsla för helheten utan att förlora detaljerna är få förunnade. Att kombinera analys och verklighetsförankring på kort- och långsikt skapade nya möjligheter och resultat.
Det fanns inget som var omöjligt. Det var viktigt att tänka utanför boxen för att hitta lösningar.
Gunvor kunde tala med alla oavsett bakgrund, status eller ålder. Hon mötte människor på deras vilkor utan att förlora sin egen identitet. Den gåvan gör det möjligt för henne att nå ut med sina tankar och budskap.
Gunvor är en mångfacetterad person som överaskar med sin analytiska förmåga som vilar på en stark humanistisk grund. Jag skulle jätta gärna vilja arbeta med Gunvor igen. Det var roligt och kreativt. Det fanns plats för både skratt och tårar. Gunvor- ring mig när vi kan ta an nya projekt! 


Johan Rönnerman, tidigare affärsutvecklingschef inom Företagarna, marknadschef för Bank2. Numera grundare av Conversion Group och partner i Eklips Digital Advisors
Jag har aldrig, by far, arbetat med en så krävande, modig och otålig VD som Gunvor. Hon kombinerar den pådrivande kraften med en stor tilltro till sina medarbetares förmåga och har en ovanligt stor nyfikenhet för trender och detaljer och hur dessa passar in i ett strategiskt perspektiv. Gunvors ledarskap skapar en dynamisk organisation med en tydlig målfokusering.
Under de 6 åren som jag haft förmånen att arbeta tillsammans med Gunvor har jag inte bara växt inom min egen professionella disciplin utan också i mitt eget ledarskap och synen på företagande. Motsvarande erfarenhet och mentala resa hade antagligen tagit mig 10-15 år under en traditionell ledning i ett flertal svenska bolag.
Gunvor Engström är inte en förvaltare. Hon är en game changer.

Bank2 AB

Martin Jönsson, JSM Gruppen AB (ägare Bank2)
Hade glädjen att jobba med Gunvor Engström när hon var VD för Bank2 AB och jag satt i styrelsen (som ägare). Gunvor gjorde banken, genom sitt nätverk och kunnande i kommunikation, till en mycket massmedial nyhet. Hon var med som VD och uttalade sig i media varje vecka och detta gjorde att banken ökade i igenkännande. Gunvor var mycket rak och korrekt och stod upp för sina synpunkter, vilket jag som ledamot gillar.

Semcon AB

J Christer Ericsson – Founder, JCE Group
I samband med att jag gick in som huvudägare i Semcon skulle det tillsättas en ny styrelse. En av de jag tillfrågade var Gunvor Engström. Vi hade träffats när jag var ordförande i juryn för Entrepreneur of the Year och mitt intryck var att hon vågade ha en egen uppfattning och framföra den till resten av juryn. Jag uppskattade denna integritet som ju är en mycket väsentligt egenskap när man ingår i en styrelse.

Landshövding, Länsstyrelsen i Blekinge

 Angelica Coleman, tidigare kommunikatör, Länsstyrelsen i Blekinge
Jag hade förmånen att arbeta med Gunvor under hennes tid som landshövding i Blekinge då jag arbetade som kommunikatör på Länsstyrelsen Blekinge med fokus på landshövdingens uppdrag. Gunvor är en stor inspirationskälla för mig och många andra, en stark förebild med ett härligt befriande öppet och nyfiket sätt. Gunvor känner stort engagemang för sina projekt, medarbetare, nätverk och hjärtefrågor och är en duktig kommunikatör, hon kan möta människor på deras nivå oavsett och alltid med samma stora intresse och engagemang. Som ledare och chef är Gunvor lyhörd och omtänksam, hon litar på sina medarbetare, är tydlig med sina värderingar och vågar ge befogenheter och mandat. Hon har mod att fatta beslut, delegerar på ett juste sätt och man känner sig snabbt som en del av teamet. Hon hjälper till att skapa förutsättningar för utveckling både för individer, organisationer och företag från liten till stor. Hon har nära till skratt och hennes energi smittar av sig. Jag känner stort förtroende och respekt för Gunvor och hon har aldrig sagt eller gjort något som fått mig och tvivla på att allt hon gör har goda intentioner på ett osjälviskt sätt. Hon är rakt igenom en underbar person som jag känner oerhörd tacksamhet över att få lära känna. Att arbeta ihop med Gunvor är utvecklande, roligt och berikande.

Malin Engstedt, tidigare kommunikatör, Länsstyrelsen i Blekinge
Jag arbetade med/hos Gunvor Engström under omkring 1,5 år under hennes tid som landshövding i Blekinge län. Vi kände varandra flyktigt innan jag började som kommunikatör men fick tillfälle att lära känna varandra desto mer under en ganska turbulent period (2009-2011) för både länet och landet.
Jag har jobbat i en rad branscher under över 40 år som socialarbetare/kommunikatör och träffat människor av alla slag. Jag tror inte att jag har mött någon så uppriktig och för att använda en kliché RAK person på en hög position. Ingen heller med liknande förmåga/intresse till kontakt med folk och verksamheter. För Gunvors dåvarande uppdrag var detta hennes personlighetsdrag ”bingo”. Jag fick hänga med på köpet och fick en unik inblick i livet i Blekinge ur alla aspekter. Jag mötte en rad spännande människor, tack vare Gunvor.
Allt har två sidor: Gunvors uppriktiga stil kan ibland skrämma och missförstås. Jag vet dock att hon fortfarande är saknad och uppskattad i Blekinge.


KG Svensson, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona
Jag hade förmånen att i min egenskap av kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona under åren 2006-2010 få hälsa Gunvor Engström välkommen som ny landshövding i Blekinge län med säte i Karlskrona.
Vi hade under dessa år ett berikande och givande samarbete för att sätta en stark och positiv fokus på såväl Karlskrona som Blekinge. Gunvors dynamiska och positiva ledarskap utgjorde en värdefull injektion för länets utveckling.