Gunvors Curriculum Vitae

Studentexamen i Bromma Gymnasium 1969, samhällsvetenskaplig linje med naturvetenskaplig matematik
Handelshögskolan i Stockholm, examen 1973, specialinriktning på ekonomisk politik
Styrelseordförandeutbildning, 2015, Michaël Berglund AB
Utbildning i metoder att hjälpa entreprenörer att växa på Edward Lowe Foundation, Michigan, USA

Mitt Yrkesliv

 • Vägverket, ekonomi- och personalfrågor, 1973-1975
 • Riksantikvarieämbetet och statens historiska muséer, ekonomiansvarig på tekniska avdelningen, 1975-1978
 • Sveriges Riksbank, kreditpolitiska avdelningen, 1978 -1979
 • Handelsdepartementet, departementssekreterare, ekonomiskt försvar, exportfrämjande, turism, 1979-1982
 • Utrikesdepartementet, handelsavdelningen, departementssekreterare, exportfrämjande, utredningssekreterare i Tjänsteexportutredningen, departementets ”expert” på tjänstehandelsfrågor, förhandlingar inom EFTA/EG, GATT, OECD, UNCTAD mm, 1982-1985
 • Tjänsteförbundet, VD, uppbyggnad av medlemsorganisation för tjänsteproducerande företag, kontakter med politiker, journalister, ekonomer, företagare, forskare mm. Syftet var att påverka regelsystem, skatter, statistik etc för att underlätta utvecklingen av tjänstesektorn. Verksamheten gled sedan mot att också utveckla ”företagsekonomiska” metoder för utveckling av tjänste- och kunskapsföretag, 1985-1990
 • FFNS (en del av nuvarande Sweco), informations- och marknads- chef samt ansvarig för kompetensutveckling, 1990-1991
 • WM-data (nuvarande Logica), VD Nordisk Kunskaps Akademin, utveckling av ett utbildningsprojekt, 1991-1992
 • Stockholms konserthus, marknadschef, 1992-1993
 • Konsult utifrån eget bolag, Hamnplan AB, 1993-1998, med följande uppdrag
 • Veckopressens branschorganisation, Vectu, VD
 • Newsec AB, (fastighetskonsulter), marknads- och informationschef (delvis anställd, delvis konsult)
 • OAS, Offentlig Anbudsservice AB, – VD, ägare, utveckling av dotterbolag till Hamnplan AB med ca10 anställda. Information till företag rörande offentlig upphandling samt utbildning och rådgivning i dessa frågor
 • Enator Networks, köpare av OAS, implementering av verksamheten
 • Scandinavia Online – internetföretag inom Schibstedkoncernen, utveckling av internettjänster till företag
 • Departementsråd och chef för Enheten för Näringslivsutveckling vid Näringsdepartementet, 1998-2001
 • Ansvarig för småföretagsfrågor. Medlem av ledningsgruppen inom organisationen Svenskt Näringsliv, 2001-2002
 • VD för Företagarna, 2002-2006
 • VD för Bank2 Bank AB, 2007-2008 (slutade i samband med ägarskifte)
 • Landshövding i Blekinge län 2008-2011
 • Styrelsearbete och eget företag 2011-
 • Chair, Women Presidents Órganization, Sweden 2015 - 
 • Ordförande i StyrelseAkademien Stockholm 2018 -

Styrelser
För närvarande sitter jag i följande styrelser:

 • Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, ledamot
 • Stockholms Sjukhem, ledamot
 • IFS, Internationella Företagarföreningen, ledamot
 • Styrelseakademien, Stockholm, ordförande
 • Styrelseakademien Sverige, ledamot

Juryarbeten etc

 • Årets Företagare, Företagarna
 • Guldeken, flera aktörer i Blekinge
 • Årets förbättrare, SVDs ”etikpris”
 • Årets affärskvinna, Veuve Clicquot
 • Entrepreneur of the Year, Stockholm och Nationellt, Ernst & Young
 • Årets mest spännande resenär, Veckans affärer
 • Årets Nybyggare – utmärkelse till årets främsta invandrarföretagare, IFS
 • E-prize – bästa energieffektiviserare, Veckans affärer

Styrelser och rådgivande grupper
Nedan följer några exempel på ett antal styrelser och rådgivande grupper som jag suttit i genom åren.

 •  Women Presidents Organization, ordförande
 • Semcon AB (börsnoterat)
 • Tredje AP-fonden
 • Friskolornas Riksförbund, ordförande
 • Travel Management Group AB, grupp- och konferens
 • Hyundai Bilimport AB, ordförande
 • Länsförsäkringar Liv
 • Metria AB
 • Apotekens Omstrukturerings-bolag AB
 • Apoteksgruppen AB
 • Stockholms Läns sjukvårdsområde, SLSO
 • Jönköping International Business School, JIBS
 • Tidningsstatistik AB
 • Tidsam AB
 • VionLabs AB
 • House of Stratvise
 • Industrifonden
 • EKN, Exportkredit-nämnden
 • ALMI Företagspartner AB
 • ALMI, Örebro AB
 • Forum för småföretagar-forskning, ordförande
 • Kommers-kollegium
 • Bolagsverket, Insynsråd
 • IQube, inkubator
 • Blekinge Business Incubator
 • Sveriges Geologiska Undersökning, SGU
 • Norsk-svenska samarbetsfonden
 • Bergsviksholmes vägsamfällighet, ordförande
 • Women Executive Search, WES,(styrelseliknande advisory group)
 • Entrepreneurship Group, samarbete mellan KTH, KI, Handelshögskolan och Konstfack
 • EFTAs rådgivande kommitté
 • Industri-departementets rådgivande grupp för handels- och tjänsteföretag