Vem är Gunvor Engström?

Föddes i ett litet rum i en bungalow belägen i Madya Pradesh, Indien. Flicka nr fyra i ett land där bara pojkar räknades. Lärde mig skriva och läsa hindi på lergolvet med griffeltavla i handen. Därefter svensk skola i Sydindien. Vid åtta års ålder förändrades livet då familjen flyttade hem till Sverige. En harmonisk uppväxt i Bromma. Bröt den "humanistiska" traditionen i familjen och utbildade mig till civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm. Nyfikenhet och lust har ständigt drivit mig till nya verksamheter, allt från organisationer som styr samhällets ramar till det egna individuella, kreativa entreprenörskapet.

Längs den vägen har jag lett verksamheter inom företag, organisationer och myndigheter/departement och eget företagande. Läs min CV om du vill veta mer. Har rört mig snabbt genom yrkeslivet. Varje gång jag gått vidare har jag haft anledning att fundera på vad som gick bra och vad som blev mindre bra. Tycker det är mer intressant att fundera på vad jag kunde gjort annorlunda, utan att ångra, men för att lära. Men vill också glädjas åt allt det jag gjort som var bra. Det man ser efteråt är ofta helt annorlunda än det man upplever när det pågår.

Detta kan jag

  • Snabbt sätta mig in i nya situationer och hitta vägar att gå framåt, oavsett verksamhetsområde
  • Fokusera på uppgift och konkreta åtgärder
  • Identifiera kompetenta medarbetare som kan komplettera varandra i en grupp
  • Kommunicera internt och externt

Sådan är jag

Strukturerad, Snabb, Modig, Förändringsbenägen

Detta vill jag

Jag tycker om att samarbeta med andra och vara en del i ett lag. Har aldrig varit en ensamvarg. Hela vägen har jag samtalat med människor omkring mig,  dock oftast med personer som varit nära antingen verksamheten eller mig personligen.

Om jag idag fick göra om resan så skulle jag kompletterat med en samtalspartner som kan iaktta, lyssna och ge råd med lite distans. En sådan har jag fortfarande behov av.

Min önskan är att vara en samtalspartner för dig – en som är lite på distans. Hör av dig och prova.
Vill också hjälpa dig med tydliga tidsbegränsade uppdrag  eller styrelsearbete. 

Vill också hjälpa dig med tydliga tidsbegränsade uppdrag  eller styrelsearbete. Läs mer här...

Här följer en intervju med mig som är gjord av skribenten Per Torberger

Nu delar Gunvor Engström med sig av 40 års erfarenheter.

När Gunvor Engström blickar bakåt ser hon en lång karriär inom både stat och näringsliv – större delen av tiden i exekutiva befattningar.

Tittar hon istället framåt, finns mängder av tillfällen att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra chefer.
Nu har hon tagit den amerikanska organisationen Women Presidents Organization till Sverige.
Vändningen kom egentligen under arbetet med tjänsteexportutredningen på Utrikesdepartementet, där Gunvor Engström arbetat sedan 1982. Innan dess hade hon hunnit med ett antal myndigheter sedan examen från Handelshögskolan i Stockholm 1973 – i meritförteckningen fanns redan Vägverket, Riksantikvarieämbetet, Handelsdepartementet och Sveriges Riksbank. Kort sagt – hon hade inlett en spikrak karriär inom staten.
Han hette Erik och kom från finansbranschen. Han plockades in i utredningen för att bidra med ett näringslivsperspektiv.

– Han kände alla och pratade jämt om vad som stod i Veckans Affärer och så, och förde in utredningen på frågor som avreglering och affärsutveckling. Det ledde till att vi kom fram till väldigt radikala grepp, berättar Gunvor Engström.
– Och han peppade mig genom att säga att ”du är jäkligt exekutiv. Du borde vara VD någonstans”. Det gav mig en helt ny syn på mig själv, jag hade inte sett mig själv på det sättet tidigare.

Utredningen ledde till bildandet av Tjänsteförbundet – en sammanslutning av tjänsteproducerande företag. Förbundets första VD blev Gunvor Engström.

– Tjänsteförbundet gav mig en plattform. Det blev mitt lärosäte, där jag lärde mig att sälja, driva företag, opinionsbildning och att tala inför publik och i medierna, säger Gunvor Engström. Ett av mina absolut roligaste jobb, men efter fem år ville jag vidare.

Gunvor började jobba då i ett av medlemsföretagen., kombinerade marknad, information och HR. En invention i sig. Det blev dock inte vad hon förväntat sig. Hon testade ytterligare några jobb av karaktären marknadschef eller informationschef, men inget kändes tillräckligt utmanande.

Gunvor insåg att hon fått mersmak för att leda.
– Jag gillade området kommunikation och marknadsföring, men inte att jobba i rollen som stab. Jag ville driva saker själv och trivdes inte med att vara en liten ruta i en större organisation.
Entreprenörer och entreprenörskap är något hon varit intresserad av enda sedan Tjänsteförbundet.
– Jag gillar människotypen, det är människor som vill något och förverkligar det, trots alla hinder. Det är inte romantiskt, utan det handlar om ständig problemlösning, som i bästa fall belönas väl.
Hon beskriver sig som utpräglad individualist, hon vill ta eget ansvar, vill kämpa och driva på.
– Som entreprenör måste du hela tiden se vägarna framåt. Tappar du den förmågan blir det stopp. Sedan tror jag att du också måste ha förmågan att se vart du vill komma, att se bortom alla problem.
– Det krävs helt enkelt förmågan att se och lösa problemen, samtidigt som du håller liv i visionen.
Efter att ha insett att hon inte trivdes som anställd i stabsfunktioner, började hon driva eget företag istället och lät sin entreprenöriella ådra få fritt spelrum. Företaget hon drev sysslade med information och rådgivning kring offentliga upphandlingar. Lagen om offentlig upphandling hade nyligen börjat gälla och var en del av EU:s regelverk. Som mest hade företaget tio anställda. Gunvor hade fulla händer med att sälja företagets tjänster, motivera sina medarbetare och samtidigt hålla i kostnaderna.

Företagets eget behov av teknikutveckling ledde till kontakter med it-företaget Enator, kontakter som slutade med att Enator i slutänden köpte Gunvor Engströms verksamhet.
Kort därefter såg hon en rekryteringsannons för en tjänst som departementsråd för näringslivsfrågor på Näringsdepartementet.
Hon sökte tjänsten. Och fick den.
Det fanns tydliga ambitioner hos den politiska ledningen på Näringsdepartementet. Gunvor Engström ledde en enhet med stor kompetens inom företagande och konkurrensfrågor. Bland annat tillsattes en utredning kring 3:12-reglerna och arbetet med regelförenkling påbörjades.

– Det är oerhört spännande att vara en del i det politiska beslutsfattandet. Samtidigt är det frustrerande eftersom du inte kan åstadkomma något egentligen, såvida inte regeringen som helhet prioriterar det. Näringsministern ville mycket, men inte stats- och finansministern, säger Gunvor Engström.
Engström lämnade jobbet på departementet för att bli ansvarig för småföretagar- och entreprenörsfrågor i Svenskt Näringslivs ledning. Det ledde kort därefter till att hon fick frågan om hon ville bli VD för organisationen Företagarna.
– De befann sig i kris då, men jag tänkte att ”hellre VD i kris, än att vara i en ledningsgrupp med begränsat inflytande”. Så jag tackade ja, säger Gunvor Engström.

Vad hon fick var i allra högsta grad ett städjobb. Företagarna hade stora ekonomiska problem och det saknades mål och riktning för verksamheten. Precis den typ av jobb Gunvor Engström gillar bäst.
– Jag gillar att strukturera och få ordning på ekonomin. På Företagarna fick jag inleda med ett stort besparingsprogram. Men i kriser kan man förändra så det är bara en fördel. Men det viktiga var att få in bra personer i ledningen och inleda ett professionellt utåtriktat arbete.
Jobbet var krävande, men otroligt roligt. Ibland blev det dock för mycket – det var under denna tid Gunvor började med yoga som ett sätt att få lite bättre balans i livet. Maken, Janne, köpte en dvd som kom att följa med under flera år framåt, innan Gunvor gick på sin första yoga-klass.
– Jag är sådan som person, att när jag engagerar mig i något så blir jag helt uppslukad. Det tar dagar och kvällar, vardag och helg.
Men jobbet som VD för Företagarna var också det mest givande hon haft. Och det gick bra.
– Jag förändrade organisationen och Företagarna blev en viktig opinionsbildare. Perioden var en av de viktigaste i mitt yrkesliv, personligt, verksamhetsmässigt och som en del i samhällsutvecklingen.
När Gunvor Engström lämnade Företagarna efter fem år hoppade hon på ytterligare ett städjobb, i den norskägda nischbanken Bank2. I uppdraget ingick även här att rekrytera kompetenta medarbetare för att kunna genomföra nödvändiga förändringar och hitta nya kunder
– Det blev en fantastisk och oerhört lärorik tid. Gör du ett genomgripande arbete i en bank innebär det bland annat att du identifierar vilka risker som finns och ser till att de täcks med tillräckligt kapital. I Bank2 var ägarna inte villiga att ställa upp med det kapitalet, och jag fick istället uppdraget att hitta en köpare till banken, säger Gunvor Engström.
Det lyckades och banken såldes precis innan finanskrisen slog till 2008.
– Just när vi hade sålt banken ringde Mats Odell som då var minister med ansvar för landshövdingar. För tredje gången fick jag frågan om jag ville bli landshövding, denna gång i Blekinge. Det passade mig bra i tiden, så nu tackade jag ja.

Gunvor Engström pendlade ännu en gång in i statsapparaten. Hennes två barn hade lämnat hemmet, och maken Jan hade uppdrag i Stockholm. Gunvor flyttade ensam ner till landshövdingens residens i Blekinge.
Där mötte henne ett stort hus och en länsstyrelse med stora ekonomiska underskott.
Gunvor plockade fram kvasten igen. Hon skaffade kontroll över kostnaderna och lyckades sätta ihop en bra ledningsgrupp.
– Det är en av mina bästa egenskaper som chef, att välja ut rätt personer. Jag är inte rädd för kompetenta personer. Och så är jag bra på att delegera säger de jag jobbat med, berättar hon.
Även denna gång var uppdraget utåtriktat. Landshövdingens ansvar är brett – vid sidan om att leda Länsstyrelsens arbete ingår också att bidra till länets utveckling i stort. Då gäller det att delta på mängder av evenemang, vilket verkligen är både viktigt och roligt.

– För mig blev det dock aningen kluvet. Dels handlar det om att inspirera till eget ansvar och entreprenörskap. Dels är du som chef för länsstyrelsen ansvarig för att en mängd lagar och regler följs. Det händer inte alltför sällan att dessa uppgifter ”krockar”, säger Gunvor Engström..
– Och ska du göra ett bra jobb krävs att du deltar i det som händer, och det tar tid. All tid.
Ensamheten blev också påtaglig i det stora residenset. Lika välfyllda som de rymliga rummen kunde vara när landshövdingen representerade, lika ekande tomma kunde de vara när hon var ensam hemma.
Till slut blev det för långt mellan mötena med barn, barnbarn, vänner. Och inte minst maken.
– Jag har haft otroligt mycket glädje av min man. Jag tror att alla mår lite bättre av att ha någon att dela och diskutera med efter jobbet, både det roliga och det tråkiga. Jag tycker det är väldigt bra att ha någon därhemma.
Gunvor beskriver sig själv som en ”tvåsamhetsperson”.
– Jag gillar stabilitet i privatlivet. Däremot har jag varit djärv i yrkeslivet. Jag har många gånger undrat om jag hade vågat kasta mig in i alla dessa uppdrag om jag inte hade haft någon hemma att prata med.
Den 30 juni 2011 skickade Länsstyrelsen Blekinge län ut ett pressmeddelande. Det meddelade mycket kortfattat att Gunvor Engström begärt entledigande från sitt uppdrag som landshövding. I meddelandet berättade hon att hon haft tre spännande år i Blekinge och regionens ljusa framtid, men att andra viktiga delar av hennes liv nu hade fått stå åt sidan tillräckligt länge och därför bestämt sig för att lämna.

Idag finns ingen ”vanlig dag” för Gunvor Engström. Hon tar dagarna som de kommer och låter dem formas av det som är aktuellt för stunden. Inför möten med någon av de styrelser Gunvor sitter i blir det mycket mötesförberedelser, är det en föreläsning under uppseglande ligger fokus där, när hon har möten i sin roll som coach eller mentor får det ta tiden i anspråk.
– Jag coachar VD och entreprenörer, såväl kvinnor som män. Jag är ingen renlärig coach som bara ställer frågor, utan jag kommer med tips och idéer också. Det jag kan bidra med är min samlade kunskap och erfarenhet från min egen tid som VD och entreprenör, till exempel vad det innebär att vara VD, hur relationen mellan VD och styrelse ser ut, hur jag jobbar för att växa och annat.
– Men jag kan också ge tips om hur du förhåller dig som individ till olika situationer. Det har jag själv behövt lära mig – nu kan jag dela med mig av den kunskapen.
Lugnare veckor ägnas mycket av tiden istället åt promenader, läsning, träning, och att umgås med vänner. Just möten med andra människor är en viktig anledning till att hon inte lutar sig tillbaka.
– Jag har någonting, en eld i mig. Jag tycker att det är roligt att träffa människor, lyssna på människor. Jag har ingen lust att sitta för mig själv och titta.
– Och jag känner mig enormt priviligierad just nu. Det jag kan sakna är gemenskapen i en organisation, att man jobbar tillsammans mot ett mål och att som person ha ett sammanhang.
Nu har Gunvor Engström skapat sitt eget sammanhang. Hon har tagit hit organisationen Women Presidents Organization, en amerikansk organisation för kvinnliga VD.
– Det finns massor av tillfällen för kvinnor att mötas i Sverige idag, men det finns inget som liknar denna organisation, säger hon.

Women Presidents Organization erbjuder kvinnliga VD att i en grupp om högst 20 träffas och utbyta tankar och erfarenheter från yrkeslivet. Det som sägs är helt konfidentiellt, och tanken är att kvinnorna som deltar ska ta med sig olika problem och berätta om dessa, för att de andra i gruppen ska kunna hjälpa till att lösa dem.
– Detta att man med total konfidentialitet kan sitta och lyfta frågor på detta sätt har jag inte sett förut. Det finns också en större dimension i detta i form av ett internationellt nätverk man kan lära känna, säger Gunvor Engström.
Intresset för just kvinnliga entreprenörer väcktes när hon under sin tid på Företagarna och Näringsdepartementet såg hur få kvinnliga företagare och entreprenörer det fanns, jämför med manliga. De företag som drevs av kvinnor var dessutom ofta små, mindre än männens. Hon kunde inte se några bra skäl till det.
– Kvinnor kan driva företag lika väl som män. Det är en outnyttjad potential. Dock är det allt fler kvinnor som driver växande företag.
Åtminstone i Sverige. På andra håll i världen ser det ofta fortfarande väldigt annorlunda ut.
– På utbildningen för Women Presidents Organization frågade jag varför organisationen bara var för kvinnor – varför kunde inte männen vara med?
– De tittade på mig, och konstaterade att ”ja just det – det är du som är från Sverige. Bara en kvinna från Sverige kan ställa den frågan”.
– Vi har i vissa stycken kommit längre i Sverige. Men det finns fortfarande saker som kan göras för att underlätta för framför allt kvinnliga entreprenörer. En minskad skattekil skulle till exempel göra det mer attraktivt att köpa personliga tjänster, en sektor med proportionerligt fler kvinnliga entreprenörer.
– Sedan blir allt fler kvinnor entreprenörer inom tekniska områden. Och den utvecklingen är också välkommen.