I Media

Under denna rubrik kommer jag att försöka lägga in media som speglar olika delar av mitt yrkesliv.  Ända sedan Tjänsteexportutredningen som tillsattes hösten 1983 har mina uppdrag speglats i media. Det finns hur mycket som helst att ta av, men försöker välja det viktiga och det roliga. Det kommer att ta tid för rubrikerna i marginalen kommer att fyllas på allteftersom. Det blir lite av en självbiografi ur ett medieperspektiv.

Inleder här med en intervju om hur jag ser på ledarskap och entreprenörskap

Mottagning vid besök i Kunming, Yunnan, Kina. Häftigare än så blir det inte
Mottagning vid besök i Kunming, Yunnan, Kina. Häftigare än så blir det inte