2017 > 05

Omvald till styrelsen i Länsförsäkringar Fondförvaltning  för ytterligare 2 år. Sitter även kvar i styrelsen för Stockholms Sjukhem

Läs hela inlägget »

Den 1 juni ordnar Stockholms Handelskammare ett samtal med Eeva Borg i serien MÖT. Jag och deltagarna får tillfälle att samtala med denna ytterst spännande kvinna. Läs om detta evenemang här. Mötet är vad jag förstår redan fullbokat.

Läs hela inlägget »

På gårdagens möte i WPO, Women Presidents´Organization, hade vi besök av våra kollegor/entreprenörskamrater från USA; Los Angeles, San Francisco och Florida. Renee Fraser berättade mycket intressant om sin verksamhet i marketingbranschen under många år. Hon delade med sig av sina viktigaste erfarenheter; fundera på VARFÖR du gör det du gör, inte bara hur och vad. Utveckla din erfarenhet till expertkunskap, Turn Experience into Expertise. Låt andra människor vara smarta. Begränsa dina inlägg i möten, koncentrera dig till tre meningsfulla kommentarer. Var modig, ta risker. Lita på din magkänsla. Meditation och yoga hjälper dig att hitta dina känslor och tankar.
Renee har varit medlem i WPO i 12 år. Inom avdelningen i Los Angeles finns många spännande entreprenörer av olika slag. I samtalen visar det sig att alla har ungefär samma utmaningar, att man tänker på samma frågor. Medlemmarna kan anförtro sig år varandra, har någon att ta upp alla tänkbara frågor med, frågor man inte kan diskutera med någon annan. 
Vi i Sverige har hållit på i ca 1,5 år och har liknande erfarenheter. Så spännande att höra hur de tänker i våra systerchapters.
Efter Renees föredrag följde en öppen diskussion kring entreprenörskap, kvinnors situation, poltiska läget i Sverige och USA. 
Kärnan i verksamheten är de månatliga diskussioner vi har i vår grupp, men kopplingen till medlemmarna i andra länder är dock ett stort tilläggsvärde. Varje år arrangeras en medlemskonferens. Just kommit hem från en sådan. Värdet att vara tillsammans med 800 entreprenörer/kvinnor, få tillfälle att lyssna till de bästa föredragshållarna i världen och samtala med deltagarna kan inte överskattas.
Vi hade också några svenska gäster med igår, vilket var roligt. Vi har plats för några till i vår grupp. Välkommen att höra av dig till mig!

Läs hela inlägget »

I förra veckan var jag på den årliga konferensen för medlemmar i Women Presidents´Organization. Årets händelse, minst sagt. Över 800 kvinnor/entreprenörer samlade på en plats för att diskutera, lära, umgås och ha kul. För mig som är "chair" inleds konferensen med en samling för bara oss. Då diskuterar vi erfarenheter och får lyssna till en superb föredragshållare. Denna gång författaren till boken Design the Life You Love, Ayse Birsel. Vi fick öva på processen Deconstruction - Point of View - Reconstruction - Express. Vi startade med att värma upp vår kreativa sida genom att rita av varandra. Nedanstående teckning av mig gjordes av en kanadensisk kollega.
Deconstruction handlar om att plocka ner delarna i sitt liv i beståndsdelar. Vad gör jag idag, hur ser det ut. Sedan försöker jag se på dessa delar med nya ögon, vad är viktigt, vad vill jag, prioritera, fokusera. Sist av allt plockar vi ihop beståndsdelarna och försöker ge det ett uttryck, en presentation. Inspirerande och lärorikt. Läs gärna om Ayse på hennes hemsida.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter