2017 > 01

Konferensen med de mest framgångsrika kvinnliga entreprenörerna lockar de bästa talarna. Denna gång kommer det att handla om träning av hjärnan, Engagement Economy och ungt entreprenörskap mm. Konferensen äger rum i Orlando i början av maj. Deltagare är medlemmarna i WPO, Women Presidents´Organisation. Vi blir flera som deltar från vårt svenska Chapter.

Läs hela inlägget »

Idag har vi haft januarimötet i den svenska avdelningen av WPO - ett forum för framgångsrika kvinnliga entreprenörer. Vi diskuterar allt som är aktuellt i företagen och i den egna rollen. Under total konfidentialitet. Den tillit som finns i rummet är ganska unik. Många frågor kan bara tas upp i just detta rum. Efter varje gång känner jag mig upplyft och tacksam för att få förtroendet att leda dessa samtal. Ett särskilt tack till Erik Penser Bank som upplåter sina lokaler till oss.

Läs hela inlägget »
Etiketter: entreprenörskap, wpo, samtal
IMG_6089 IMG_6089

Strax före jul fick jag en liten bok i min hand "Filosofi i fickformat". 33 sidor om filosofi - vad det betyder, värdet och det mest intressanta - Den Sokratiska metoden. Filosofi betyder kärlek (philia) till vishet (sophia). Författaren Richard Ohlsson skriver intressant och lättbegripligt. I dessa tider av tvärsäkerhet och frekvent användning av åsikter utan förklaring så fastnade jag när han i inledningen förklarar att i filosofins värld är "tvärsäkerhet en synd och välgrundad osäkerhet en dygd". Filosofins mål är inte att ge kunskap utan förståelse. Ohlsson räknar upp följande motiv till att studera filososfi

  • leder till självständigt och kritiskt tänkande
  • leder till ökad tolerans
  • ökar vår empatiska förmåga
  • förstärker vår analytiska förmåga
  • ökar vår språkkänslighet
  • förbereder oss för studier av specialvetenskaper
Detta är ju egenskaper som alla behöver utveckla, inte minst för att demokratin ska fungera. I den demokratiska processen måste, enligt Ohlsson, deltagarna vara "självständiga individer som inte låter sig manipuleras" och som kan "skilja giltiga argument från ogiltiga".
Mest intressant i den lilla boken är avsnittet om Sokrates och hans sätt att arbeta. Han hade inga färdiga svar utan en metod att ställa frågor som tvingade alla han talade med att utveckla sin åsikter och argument så att de höll för kritisk granskning. Just det där med att ställa frågor är ju en stor konst. Vi hör det hela tiden från journalister och moderatorer. Många ställer en fråga, får ett svar och går sedan vidare till nästa ämne. Varken den som lyssnar eller svarar blir klokare. Politiker har ju lärt sig en metod att säga samma sak även om den som frågar vill ha en utveckling av svaret. Tänk ut ett svar, säg det varje gång du får en fråga oavsett innebörd. Fördummande för alla parter, enligt min mening. Sokrates passion var kärleken till frågan och viljan att utmana våra mest omhuldade antaganden. Han ställdes så småningom inför rätta för kätteri mot statsreligionen och valde att svälja giftbägaren. Han ville inte upphöra med sin filosofiska verksamhet. Kärleken till visheten var starkare än kärleken till livet.
Denna bok talade både till mitt hjärta och till min hjärna. Kändes så rätt för mig just nu i dessa tider då så många värderingar ifrågasätts.
Läs den. Ges ut på det lilla förlaget 33sidor. Tack för det Ann-Marie Åsheden!
Läs hela inlägget »
Etiketter: filosofi, braböcker


Mina tankar om hur och vad jag vill kommunicera utvecklas hela tiden. Detta påverkar utseende och upplägg på min hemsida/blogg. Jag vill vara flexibel, skriva om allt som intresserar mig - och förhoppningsvis även dig. Här hittar du information om vad jag gör professionellt , vilka tjänster jag erbjuder, cv, referenser etc.
På första sidan hittar du också det jag kallar nyheter som i första hand fokuserar på det professionella, samhälle mm. I bloggen kan jag skriva om vad som helst, även rent privata händelser som jag vill dela med mig av. Där finns också ett arkiv av gamla inlägg. Har ju faktiskt bloggat till och från i ca 10 år. Du är välkommen att komma med kommentarer och egna tankar.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hemsida, gunvorengstrom

Arkiv

Senaste nyheter