2017

Women Presidents´Organization, WPO, sammanställer tillsammans med American Express en lista på de snabbast växande företagen ägt/ledd av en kvinna. Listan toppas i år av Ellen Latham, Orangetheory Fitness. Därefter finns Nina Vaca - Pinnacle Group, som toppat listan tidigare. Därefter Avis Yates Rivers - Technology Concepts Group International och Dr Rebecca Thomley - Morning Sun Financial Services. Hela listan kan fås av mig.

Läs hela inlägget »
Etiketter: wpo, snabbväxare

Omvald till styrelsen i Länsförsäkringar Fondförvaltning  för ytterligare 2 år. Sitter även kvar i styrelsen för Stockholms Sjukhem

Läs hela inlägget »

Den 1 juni ordnar Stockholms Handelskammare ett samtal med Eeva Borg i serien MÖT. Jag och deltagarna får tillfälle att samtala med denna ytterst spännande kvinna. Läs om detta evenemang här. Mötet är vad jag förstår redan fullbokat.

Läs hela inlägget »

På gårdagens möte i WPO, Women Presidents´Organization, hade vi besök av våra kollegor/entreprenörskamrater från USA; Los Angeles, San Francisco och Florida. Renee Fraser berättade mycket intressant om sin verksamhet i marketingbranschen under många år. Hon delade med sig av sina viktigaste erfarenheter; fundera på VARFÖR du gör det du gör, inte bara hur och vad. Utveckla din erfarenhet till expertkunskap, Turn Experience into Expertise. Låt andra människor vara smarta. Begränsa dina inlägg i möten, koncentrera dig till tre meningsfulla kommentarer. Var modig, ta risker. Lita på din magkänsla. Meditation och yoga hjälper dig att hitta dina känslor och tankar.
Renee har varit medlem i WPO i 12 år. Inom avdelningen i Los Angeles finns många spännande entreprenörer av olika slag. I samtalen visar det sig att alla har ungefär samma utmaningar, att man tänker på samma frågor. Medlemmarna kan anförtro sig år varandra, har någon att ta upp alla tänkbara frågor med, frågor man inte kan diskutera med någon annan. 
Vi i Sverige har hållit på i ca 1,5 år och har liknande erfarenheter. Så spännande att höra hur de tänker i våra systerchapters.
Efter Renees föredrag följde en öppen diskussion kring entreprenörskap, kvinnors situation, poltiska läget i Sverige och USA. 
Kärnan i verksamheten är de månatliga diskussioner vi har i vår grupp, men kopplingen till medlemmarna i andra länder är dock ett stort tilläggsvärde. Varje år arrangeras en medlemskonferens. Just kommit hem från en sådan. Värdet att vara tillsammans med 800 entreprenörer/kvinnor, få tillfälle att lyssna till de bästa föredragshållarna i världen och samtala med deltagarna kan inte överskattas.
Vi hade också några svenska gäster med igår, vilket var roligt. Vi har plats för några till i vår grupp. Välkommen att höra av dig till mig!

Läs hela inlägget »

I förra veckan var jag på den årliga konferensen för medlemmar i Women Presidents´Organization. Årets händelse, minst sagt. Över 800 kvinnor/entreprenörer samlade på en plats för att diskutera, lära, umgås och ha kul. För mig som är "chair" inleds konferensen med en samling för bara oss. Då diskuterar vi erfarenheter och får lyssna till en superb föredragshållare. Denna gång författaren till boken Design the Life You Love, Ayse Birsel. Vi fick öva på processen Deconstruction - Point of View - Reconstruction - Express. Vi startade med att värma upp vår kreativa sida genom att rita av varandra. Nedanstående teckning av mig gjordes av en kanadensisk kollega.
Deconstruction handlar om att plocka ner delarna i sitt liv i beståndsdelar. Vad gör jag idag, hur ser det ut. Sedan försöker jag se på dessa delar med nya ögon, vad är viktigt, vad vill jag, prioritera, fokusera. Sist av allt plockar vi ihop beståndsdelarna och försöker ge det ett uttryck, en presentation. Inspirerande och lärorikt. Läs gärna om Ayse på hennes hemsida.

Läs hela inlägget »

För en tid sedan kontaktades jag av en person Victor Isaksen, som jag träffat i samband med att jag deltog i ett evenemang, Varglyan, i Karlstad. Det gick ut på att ett antal entreprenörer presenterade sina affärsidéer och en panel fick bedöma dessa ur ett investeringsperspektiv. Jag satt i panelen och blev faktiskt intresserad av en idé som handlade om att hitta en miljöriktig metod att odla jätteräkor. Jag älskar jätteräkor, men tvekar att äta dem av miljöskäl. Nu föll hela projektet för vår del på att idén inte var ihopkopplad med ett tillräckligt bra team ur ett managmentperspektiv. Nåja, denne Victor presenterade nu ett projekt som har hunnit långt längre än idéstadiet. En färdig produkt, ett högtalarsystem med ett ofattbart bra ljud. Högtalarna går att stapla på varandra, ju fler man har desto bättre ljud. Helt utan störningar. Högtalarna finns till försäljning på marknaden och det som nu ska göras är  lansering på ett antal olika marknader. Många musiker har häpnat. Ja, vi har investerat. Ser så mycket fram emot att följa Vicor och hans eminente ljudpartner och VD i bolaget Fredrik Gunnarsson. Gå in på hemsidan. Läs - och beställ. Du kommer inte att ångra dig

Läs hela inlägget »

I torsdags kväll samtalade jag med Jessica Löftsröm, VD och ägare till ExpanderaMera - ett bemanningsföretag i byggbranschen. Vi fick höra om hela resan från uppväxten i Botkyrka till dagens position som ägare till ett företag som omsätter närmare 100 miljoner kronor. Och det har varit en resa med både framgångar och motgångar. Den tuffa inledande kampen mot Byggnads - facket för byggnadsarbetare - har nu mynnat ut i en gemensam kamp för att komma till rätta med svartarbete och alltför låga löner i branschen. Hon vill också ta utrymme i opinionsbildningen för bättre företagsklimat. Hon tror på styrkan och viljan bland entreprenörerna att komma med konstruktiva idéer som ska få Sverige att bli ännu mer konkurrenskraftigt. Samtalet gav upphov till såväl förskräckta utrop som  skratt. Jessica - som flera gånger stått på listan för Årets Bråkigaste kvinnor - kan konsten att berätta och engagera. Formen för den serie MÖT som jag gör tillsammans med Stockholms Handelskammare ger utrymme för insikter, frågor och reflektioner. Tack Jessica och tack Helena Lind på Stockholms Handelkammare för en otrolligt intressant och trevlig kväll

Läs hela inlägget »

Jessica har byggt sitt företag ExpanderaMera i en typisk manlig bransch, byggbranschen. Kom och lyssna och samtala med henne om hur hon byggt sitt företag, erfarenheter, framgångar, motgångar mm. Den 6 april kl 17 00 på Stockholms Handelskammare  Anmäl er här

Läs hela inlägget »
IMG_6266 IMG_6266

Detta enligt Yale University. Har just slukat en ny bok - Byt värld - av Katarina Cornelius. Den ger oss en sammanfattning av det som nu pågår inom affärsutveckling och ledarskap. Hon berör mycket av det som idag diskuteras i styrelser, ledningsgrupper, entreprenörsfora mm. Orden vi alla känner igen, men kanske inte riktigt har tänkt igenom. Digitalisering, nätverkslogik, disruptiv utveckling osv. Intressanta förändringar följs av frågor som du måste ställa dig. Några exempel - Producera blir Facilitera, Produkter blir Algoritmer, Kunskap blir Förmåga att lära om, Sen blir Nu, Transaktion blir Relation, Segment blir Individ mm. Kan inte räkna upp alla, men varje kapitel ger mig en aha-upplevelse.
Jag satt för ett tag sedan i en styrelse där vi skulle räkna upp de största riskerna för bolaget. Alla de normala riskerna som gällde it-systemen etc togs förstås upp. Jag nämnde det jag upplever som den största risken för alla företag, nämligen att hela affärsidén blir obsolet för att kundernas beteende förändras. Kunde känna i luften att den risken inte riktigt fanns i  allas mindset. 
Katarina Cornelius tar också upp en rad aspekter på ledarskap, som  ju är ett annat ord som alltid kommer upp. Vad menar vi med ett bra ledarskap?  Även  här sätter hon fingret på hur våra krav och förväntninar har förändrats, eller borde förändras. Några rubriker; Experbaserat ledarskap blir Förmågebaserat Ledarskap, Mål blir Mening, Politisk korrekthet blir Integritet, Åsikt bli Perspektiv, Diskussion blir Dialog, Tala blir Lyssna, Instruera blir Fråga osv. Jag ryser faktiskt till lite när jag läser detta. Känns så otroligt spot on. Så viktigt för oss alla som ägnar oss åt affärsutveckling, ledarskap. Och inte minst åt Relationer i livets alla skeenden.
Läs denna bok!

Läs hela inlägget »

Under hösten 2016 arrangerade jag och Stockholms Handelskammare ett antal samtal under rubriken MÖT.  Vi samtalade med Åsa Tillberg Widell, Gudrun Sjödén och Christina Saliba.  I vår blir det två samtal, den 6 april och den 1 juni. Läs om det på Stockholms Handelskammares hemsida

Läs hela inlägget »

Konferensen med de mest framgångsrika kvinnliga entreprenörerna lockar de bästa talarna. Denna gång kommer det att handla om träning av hjärnan, Engagement Economy och ungt entreprenörskap mm. Konferensen äger rum i Orlando i början av maj. Deltagare är medlemmarna i WPO, Women Presidents´Organisation. Vi blir flera som deltar från vårt svenska Chapter.

Läs hela inlägget »

Idag har vi haft januarimötet i den svenska avdelningen av WPO - ett forum för framgångsrika kvinnliga entreprenörer. Vi diskuterar allt som är aktuellt i företagen och i den egna rollen. Under total konfidentialitet. Den tillit som finns i rummet är ganska unik. Många frågor kan bara tas upp i just detta rum. Efter varje gång känner jag mig upplyft och tacksam för att få förtroendet att leda dessa samtal. Ett särskilt tack till Erik Penser Bank som upplåter sina lokaler till oss.

Läs hela inlägget »
Etiketter: entreprenörskap, wpo, samtal
IMG_6089 IMG_6089

Strax före jul fick jag en liten bok i min hand "Filosofi i fickformat". 33 sidor om filosofi - vad det betyder, värdet och det mest intressanta - Den Sokratiska metoden. Filosofi betyder kärlek (philia) till vishet (sophia). Författaren Richard Ohlsson skriver intressant och lättbegripligt. I dessa tider av tvärsäkerhet och frekvent användning av åsikter utan förklaring så fastnade jag när han i inledningen förklarar att i filosofins värld är "tvärsäkerhet en synd och välgrundad osäkerhet en dygd". Filosofins mål är inte att ge kunskap utan förståelse. Ohlsson räknar upp följande motiv till att studera filososfi

  • leder till självständigt och kritiskt tänkande
  • leder till ökad tolerans
  • ökar vår empatiska förmåga
  • förstärker vår analytiska förmåga
  • ökar vår språkkänslighet
  • förbereder oss för studier av specialvetenskaper
Detta är ju egenskaper som alla behöver utveckla, inte minst för att demokratin ska fungera. I den demokratiska processen måste, enligt Ohlsson, deltagarna vara "självständiga individer som inte låter sig manipuleras" och som kan "skilja giltiga argument från ogiltiga".
Mest intressant i den lilla boken är avsnittet om Sokrates och hans sätt att arbeta. Han hade inga färdiga svar utan en metod att ställa frågor som tvingade alla han talade med att utveckla sin åsikter och argument så att de höll för kritisk granskning. Just det där med att ställa frågor är ju en stor konst. Vi hör det hela tiden från journalister och moderatorer. Många ställer en fråga, får ett svar och går sedan vidare till nästa ämne. Varken den som lyssnar eller svarar blir klokare. Politiker har ju lärt sig en metod att säga samma sak även om den som frågar vill ha en utveckling av svaret. Tänk ut ett svar, säg det varje gång du får en fråga oavsett innebörd. Fördummande för alla parter, enligt min mening. Sokrates passion var kärleken till frågan och viljan att utmana våra mest omhuldade antaganden. Han ställdes så småningom inför rätta för kätteri mot statsreligionen och valde att svälja giftbägaren. Han ville inte upphöra med sin filosofiska verksamhet. Kärleken till visheten var starkare än kärleken till livet.
Denna bok talade både till mitt hjärta och till min hjärna. Kändes så rätt för mig just nu i dessa tider då så många värderingar ifrågasätts.
Läs den. Ges ut på det lilla förlaget 33sidor. Tack för det Ann-Marie Åsheden!
Läs hela inlägget »
Etiketter: filosofi, braböcker


Mina tankar om hur och vad jag vill kommunicera utvecklas hela tiden. Detta påverkar utseende och upplägg på min hemsida/blogg. Jag vill vara flexibel, skriva om allt som intresserar mig - och förhoppningsvis även dig. Här hittar du information om vad jag gör professionellt , vilka tjänster jag erbjuder, cv, referenser etc.
På första sidan hittar du också det jag kallar nyheter som i första hand fokuserar på det professionella, samhälle mm. I bloggen kan jag skriva om vad som helst, även rent privata händelser som jag vill dela med mig av. Där finns också ett arkiv av gamla inlägg. Har ju faktiskt bloggat till och från i ca 10 år. Du är välkommen att komma med kommentarer och egna tankar.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hemsida, gunvorengstrom

Arkiv

Senaste nyheter