Styrelsearbete

 Under hela mitt yrkesliv har jag suttit i olika typer av styrelser, allt ifrån vägföreningen, startups, myndigheter, branschorgansiationer, statliga bolag och börsbolag. Se gärna min CV (under flik Bakgrund) för att se vilka. Olika verksamheter kräver olika styrelsekompetenser. Likaså olika skeden i en verksamhets liv. Diskuterar gärna om jag kan bidra i din styrelse.