En av de saker som verkligen är fantastiska med kommunikation, med att vara människa över huvud taget, är den unika upplevelsen av varje relation, i varje enskild situation.
En av de saker som verkligen är fantastiska med kommunikation, med att vara människa över huvud taget, är den unika upplevelsen av varje relation, i varje enskild situation.

Mina Erbjudanden

Erbjudanden som riktar sig till dig som individ och till det företag du arbetar i.

Personliga Samtal

Jag vill vara en samtalspartner som underlättar för dig att se och formulera var du är för stunden, vart du vill och vad du behöver göra.

Styrelsearbete

 Under hela mitt yrkesliv har jag suttit i olika typer av styrelser, ideella föreninhgar, stiftelser, organisationer, privata företag och börsbolag. Läs i min CV vilka uppdrag jag haft.

Föredrag, moderator

Sedan mitten på 1980-talet har det ingått i mina jobb att hålla anföranden, debattera, vara seminarieledare och moderator.

Samtal i mindre grupper

Vi är inte ensamma med våra funderingar. Så många ställer sig samma frågor och ibland kan det kännas bra att diskutera i grupp. 

Interimsuppdrag, Projektledning

I min bakgrungdsbeskrivning berättar jag att jag är van vid att snabbt sätta mig in i nya situationer och se vad som behöver göras. 

Därför kan jag leverera

Har haft många stora och komplicerade uppdrag såsom

  • Chefsposter inom privat och offentlig sektor. Krävts samtal med medarbetare, kunder, ägare, omvärld etc. Inkluderar en rad krishanteringssituationer.
  • Erfarenhet av att investera i och driva egna företag.
  • Erfarenhet av styrelsearbete i privata företag, organisationer och offentlig sektor.
  • Opinionsbildare i en rad olika näringslivsorganisationer som krävt både offentliga samtal och privata samtal med makthavare, media etc.
  • Olika poster inom regeringskansliet, som egentligen bara är en stor förhandlingsorganisation mellan olika intressenter och departement. Inkluderar år inom Utrikesdepartementet och internationella förhandlingar.
Läs min CV under Bakgrund