DESIGN the LIFE YOU LOVE

I förra veckan var jag på den årliga konferensen för medlemmar i Women Presidents´Organization. Årets händelse, minst sagt. Över 800 kvinnor/entreprenörer samlade på en plats för att diskutera, lära, umgås och ha kul. För mig som är "chair" inleds konferensen med en samling för bara oss. Då diskuterar vi erfarenheter och får lyssna till en superb föredragshållare. Denna gång författaren till boken Design the Life You Love, Ayse Birsel. Vi fick öva på processen Deconstruction - Point of View - Reconstruction - Express. Vi startade med att värma upp vår kreativa sida genom att rita av varandra. Nedanstående teckning av mig gjordes av en kanadensisk kollega.
Deconstruction handlar om att plocka ner delarna i sitt liv i beståndsdelar. Vad gör jag idag, hur ser det ut. Sedan försöker jag se på dessa delar med nya ögon, vad är viktigt, vad vill jag, prioritera, fokusera. Sist av allt plockar vi ihop beståndsdelarna och försöker ge det ett uttryck, en presentation. Inspirerande och lärorikt. Läs gärna om Ayse på hennes hemsida.