Vill slåss mot den osunda arbetsmarknaden i byggbranschen

I torsdags kväll samtalade jag med Jessica Löftsröm, VD och ägare till ExpanderaMera - ett bemanningsföretag i byggbranschen. Vi fick höra om hela resan från uppväxten i Botkyrka till dagens position som ägare till ett företag som omsätter närmare 100 miljoner kronor. Och det har varit en resa med både framgångar och motgångar. Den tuffa inledande kampen mot Byggnads - facket för byggnadsarbetare - har nu mynnat ut i en gemensam kamp för att komma till rätta med svartarbete och alltför låga löner i branschen. Hon vill också ta utrymme i opinionsbildningen för bättre företagsklimat. Hon tror på styrkan och viljan bland entreprenörerna att komma med konstruktiva idéer som ska få Sverige att bli ännu mer konkurrenskraftigt. Samtalet gav upphov till såväl förskräckta utrop som  skratt. Jessica - som flera gånger stått på listan för Årets Bråkigaste kvinnor - kan konsten att berätta och engagera. Formen för den serie MÖT som jag gör tillsammans med Stockholms Handelskammare ger utrymme för insikter, frågor och reflektioner. Tack Jessica och tack Helena Lind på Stockholms Handelkammare för en otrolligt intressant och trevlig kväll