75% av de mest framgångsrika företagen på Standard & Poors 500-lista år 2030 har vi ännu inte hört talas om

IMG_6266 IMG_6266

Detta enligt Yale University. Har just slukat en ny bok - Byt värld - av Katarina Cornelius. Den ger oss en sammanfattning av det som nu pågår inom affärsutveckling och ledarskap. Hon berör mycket av det som idag diskuteras i styrelser, ledningsgrupper, entreprenörsfora mm. Orden vi alla känner igen, men kanske inte riktigt har tänkt igenom. Digitalisering, nätverkslogik, disruptiv utveckling osv. Intressanta förändringar följs av frågor som du måste ställa dig. Några exempel - Producera blir Facilitera, Produkter blir Algoritmer, Kunskap blir Förmåga att lära om, Sen blir Nu, Transaktion blir Relation, Segment blir Individ mm. Kan inte räkna upp alla, men varje kapitel ger mig en aha-upplevelse.
Jag satt för ett tag sedan i en styrelse där vi skulle räkna upp de största riskerna för bolaget. Alla de normala riskerna som gällde it-systemen etc togs förstås upp. Jag nämnde det jag upplever som den största risken för alla företag, nämligen att hela affärsidén blir obsolet för att kundernas beteende förändras. Kunde känna i luften att den risken inte riktigt fanns i  allas mindset. 
Katarina Cornelius tar också upp en rad aspekter på ledarskap, som  ju är ett annat ord som alltid kommer upp. Vad menar vi med ett bra ledarskap?  Även  här sätter hon fingret på hur våra krav och förväntninar har förändrats, eller borde förändras. Några rubriker; Experbaserat ledarskap blir Förmågebaserat Ledarskap, Mål blir Mening, Politisk korrekthet blir Integritet, Åsikt bli Perspektiv, Diskussion blir Dialog, Tala blir Lyssna, Instruera blir Fråga osv. Jag ryser faktiskt till lite när jag läser detta. Känns så otroligt spot on. Så viktigt för oss alla som ägnar oss åt affärsutveckling, ledarskap. Och inte minst åt Relationer i livets alla skeenden.
Läs denna bok!